Ceník

platný od 1.1.2024

Ceník

Prohlášení vlastníka

cena obsahuje sepis celého prohlášení vlastníka, ověření podpisů, atd

(neobsahuje správní poplatek na katastru nemovitostí)

9.900 Kč 

+

 500 Kč za každou jednotku 

Správní poplatek na katastru nemovitostí

2.000 Kč

Geodetické služby

individuální nacenění 

dle rozsahu nemovitosti 

Založení SVJ

cena obsahuje sepis stanov, 1 hodinu konzultace před sepisem stanov, sepis veškerých listin zakládaných do veřejného rejstříku

9.900 Kč

Notářský zápis o založení SVJ

9.000 Kč

Dodání vzorových dokumentů pro správu SVJ

4.900 Kč

Školení SVJ

cena neobsahuje cestovné mimo město Brno a Praha

4.900 Kč

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

cena neobsahuje správní poplatek katastrálnímu úřadu

1.900 Kč

Konzultace advokáta 

hodinová právní konzultace nad rámec výše uvedených služeb

3.000 Kč

Ceny neobsahují DPH ve výši 21 %. Správní poplatek je osvobozen od DPH.

Kontaktujte nás

K&P PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

kancelář Brno - Česká 141/31, 602 00 Brno

kancelář Praha - Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA) 

+420 777 926 144

asistentka@kp-partners.cz