Prohlášení vlastníka

Co je to prohlášení vlastníka?

Jedná se o písemné rozhodnutí vlastníka (vlastníků), kterým se rozdělí dům na bytové a nebytové jednotky (např. kanceláře, obchody, garáže, ateliéry, atd.). V rámci prohlášení vlastníka je možné rovnou i vypořádat podílové spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků. Pokud byl dům ve vlastnictví družstva, lze vyčleněné jednotky posléze převést na její členy. Po rozdělení domu na bytové jednotky je každá z jednotek samostatně zapsána v katastru nemovitostí a je možné konkrétní jednotku prodat, darovat nebo zatížit zástavním právem.

Co je potřeba k prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky?

Je nutná nejen znalost práva, zejména občanského zákoníku a katastrálního zákona, ale i praktická znalost fungování SVJ a správy společné věci, neboť majitelé jednotek společně spravují celý dům.

Každý dům má z hlediska katastru nemovitostí a stavebně-technického uspořádání svá specifika, které nelze obsáhnout v žádném vzoru. Neexistuje ani všeobjímající návod, který vám řekne, jakým chybám se vyvarovat. Každý dům je individuální a vlastníci domu mají své vize a přání, jak dům rozdělit a jak jej v budoucnu spravovat.

Jak probíhá rozdělení domu na jednotky v prohlášení vlastníka?

  1. Je zapotřebí dům fakticky zaměřit po jednotlivých podlažích. Zaměření může provést geodet, popřípadě projektant provádějící stavební dokumentaci. Pro zaměření domu je nutné zajistit přístup do všech jednotek.
  2. Výsledný podklad geodetů, kde na základě zaměření bude známa podlahová plocha jednotlivých jednotek, slouží jako podklad advokátní kanceláři, která se specializuje na katastrální právo a právo SVJ a tato připraví textovou část prohlášení vlastníka.

  3. Samotné prohlášení vlastníka určuje, co je výlučným vlastnictvím jednotlivých majitelů jednotek a co je společnou částí domu, popřípadě společnou částí s výlučným právem užívání pro konkrétní jednotku.

  4. Dále se určuje, jaká práva přecházejí na vlastníka jednotky a která zůstávají společná všem vlastníkům jednotek.

Kontaktujte nás

K&P PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

kancelář Brno - Česká 141/31, 602 00 Brno

kancelář Praha - Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA) 

+420 777 926 144

asistentka@kp-partners.cz