Změny prohlášení vlastníka

Změny prohlášení vlastníka

Změnou prohlášení vlastníka dochází ke změně na základě např. nové výstavby (podkrovní vestavba, další přístavby) nebo opravě chybných či neaktuálních prohlášení. Změna prohlášení vlastníka je velice složitý a mnohdy nákladný proces, kdy musí být do procesu často zapojeni všichni vlastníci jednotek.

Právě pro předcházení změn prohlášení vlastníka z důvodu chyb v prohlášení je dobré již napoprvé prohlášení vlastníka zpracovat bezchybně s pomocí specializující se advokátní kanceláře.

Pro neaktuálnost stávajícího prohlášení by mělo být toto prohlášení aktualizováno, a to zejména kvůli právní jistotě vlastníků všech jednotek. Zároveň však proces změny prohlášení upravuje v občanském zákoníku jen jeden paragraf, a i advokáti či jiní specialisté často tápou v tom, jak změnu prohlášení správně provést. Naše advokátní kancelář se však dlouhodobě zaměřuje právě na změny prohlášení a patří tak ke specialistům v této oblasti.


Kontaktujte nás

K&P PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

kancelář Brno - Česká 141/31, 602 00 Brno

kancelář Praha - Na Poříčí 1041/12 (palác YMCA) 

+420 777 926 144

asistentka@kp-partners.cz