Společenství vlastníků jednotek

Založení SVJ

Jestliže prohlášením vlastníka vznikne alespoň 5 jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví různých subjektů (osob), je zapotřebí dle zákona založit SVJ, neboť převést další jednotku do vlastnictví pátého subjektu by již nebylo možné.

Při tvorbě prohlášení vlastníka je vhodné myslet i na založení SVJ. Pokud plánujete založit SVJ až v budoucnu, je i tak dobré se již při rozdělení domu na jednotky domluvit na zakladatelské listině budoucího SVJ, čímž předejdete zbytečným sporům a komplikacím.

Samotné založení SVJ je uskutečněno na ustanovující schůzi, kdy je potřeba souhlasu vlastníků jednotek se založením SVJ a schválením Stanov, které Vám připravíme na míru. Budoucí změna stanov je opět poměrně náročnou prací, kdy mohou jednotlivý vlastníci bojkotovat změnu stanov, proto je vhodné při tvorbě stanov myslet na možné v budoucnu vzniklé situace a ve stanovách s nimi počítat. Určitě není dobré si na internetu stahovat nějaké vzorové stanovy, neboť ty neodrážejí potřeby vašeho domu.

Zajistíme pro Vás přípravu Stanov a všech souvisejících listin a přítomnost notáře, který sepíše notářský zápis o založení SVJ a poté vložení všech potřebných listin do veřejného rejstříku.

Rovněž nabízíme i možnost založení SVJ bez notářského zápisu, což je možné v případě, že SVJ zakládá jediný vlastník všech jednotek. Toto může velmi praktická varianta pro vlastníky, kteří chtějí část jednotek v domě prodat, ale část si chtějí ponechat – pak si mohou předem nastavit pravidla fungování SVJ a nemusí se na prvních stanovách složitě domlouvat s ostatními vlastníky.

Služby advokáta pro SVJ

Mgr. Pavel Prokop, advokát
Mgr. Pavel Prokop, advokát

Advokát pro SVJ

Správa SVJ má mnoho úskalí, přes správné svolání Shromáždění a vedení schůze Shromáždění až po realizaci nutných úprav, výběrových řízení a vymáhání pohledávek od neplatičů.

Naše kancelář Vám dodá vzorové listiny pro nejčastější úkony. Zajistíme Vám správné sepsání pozvánky na Shromáždění, naši přítomnost na Shromáždění (ohlídáme veškeré právní náležitosti Shromáždění a také můžeme jednotlivých členům SVJ vysvětlit, proč je nutné o věci hlasovat. 

Školení pro SVJ

Zajišťujeme školení SVJ, kdy statutáry proškolíme ve fungování SVJ, jejich právech a povinnostech, upozorníme je, na co si dát pozor a upozorníme na veškerá možná úskalí. V rámci školení je dostatek prostoru i pro vaše dotazy.

Ke školení poskytneme i prezentaci, která vám zůstane a v budoucnu do ní budete moci kdykoliv nahlédnout. 

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.